Vejledning/skemaer/infoHjælp

Aktivitetstilskud og Kursustilskud
Kursusrefusion
Regler for ansøgning om aktivitetstilskud 
Regler for ansøgning om kursustilskud 
Vejledning til indberetning af aktivitetsmedlemmer 

Ansøgningskema til netpuljen m.m. (fodbold)
Ansøgning om tilskud fra netpuljen (net, mål og opstregningsmateriale) 

Ansøgningsskema til puljer
Større materialekøb og mindre renoverings- og anlægsarbejde 
Udviklingspuljen 

Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget folder m/billed 
Fortegnelse over Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 

Foreningsinfo
Vejledning for ny kasserer 

Gebyr takster
Gebyrtakster2017
Gebyrtakster haller, multihaller, svømmehaller m.m. 2016 

Lokaletilskud
Vejledning over tilskudsberettigede lokaleudgifter 

Regnskab og revision
Regnskabs- og revisionsregler for tilskud under folkeoplysningsloven 
Tilskudsregnskab og revisionserklæring incl. lokaletilskud 
Vejledning til tilskudsregnskab 

Skemaer
Ansøgningsskema stævne 
Oplysninger om foreningen 

Tilskudsregler
Tilskudsguide 2017 foreninger 
Ansøgningsfrister 

Udlån af kommunale lokaler til overnatning/weekend
Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler 
Booking af kommunale lokaler med overnatning 
Booking af kommunalelokaler uden overnatning 
Gebyrtakster for udlån/leje af kommunale lokaler 
Regler for benyttelse af kommunale lokaler 

Vejledninger
Pixi-udgave af vejledning i brug af Interbook for foreninger 
Vejledning i brug af Interbook, foreninger 
Vejledning til Interbook - Teknisk serviceleder 

Voksenundervisning
Afregning 10% puljen 
Afregning tilskud til voksenundervisning 
Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2018 
Fortegnelse over deltagere fra anden kommune 
Fortegnelse over pensionister 
TILSKUDSGUIDE - aftenskoler 
Udgifter til aflønning til voksenundervisning 

Showall